ROCKRAFT EDUCATION

Kunskap utan gränser

 

Home

Planerade kurser

Kontakt

 

 

 

 

Fortbildning inom
berganläggningsteknik

 

Byggindustrin går på högvarv. Det pågår just nu många spännande infrastrukturprojekt i Sverige, t ex Förbifart Stockholm, Ostlänken, Västlänken samt utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm. SKB planerar att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle på cirka 500 meters djup nere i urberget. Svenska gruvor går ner till mer än 1000 m djup. Dessa projekt är komplexa och står inför många bergtekniska utmaningar, så varför behövs ett kunskapslyft och flera kompetenta ingenjörer.

 

ROCKRAFT EDUCATION erbjuder kompetensutveckling för dig som arbetar inom bergteknik, bergmekanik och projektstyrning för berg-anläggningsprojekt. Vår verksamhet bygger på praktiskt inriktade fortbildningar för ingenjörer, uppdrags- och projektledare.

Vi arrangerar kurser och skräddarsyr uppdragsutbildningar efter era önskemål. Vi erbjuder även webbaserade kurser. Våra fortbildnings-kurser utvecklas i nära samverkan med branschens aktörer, t ex BeFo, högskolor och universitet samt entreprenad- och konsultföretag. Våra kursföreläsare kommer att vara personer med gedigna kunskaper och erfarenheter i branschen.

Vår verksamhet är under utveckling. Vi behöver din hjälp för att kunna tillhandahålla branschens efterfrågade fortbildningar. Vi skulle vara mycket tacksamma om du kan lämna din intresseanmälan och önskemål redan idag.

 

 

Var god lämna intresseanmälan till de planerade kurserna och
önskemål för övriga kurser.

 

 

 

 

 

 

  © Rockraft Education 2015                  Kontakt: info@rockraft.com